Scenarzyści poszukiwani!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło ogólnopolski konkurs na scenariusz spotu telewizyjnego kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych. Zadanie polega na napisaniu scenariusza trzydziestosekundowego spotu, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 13 do 26 lat. Nagrodą główną jest wyprodukowanie przez Narodowe Centrum Kultury spotu telewizyjnego według zwycięskiego scenariusza oraz 3.000 złotych brutto.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku na adres organizatora (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na scenariusz spotu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, do 14.09.2017 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 września 2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.nck.pl/ojczysty.

 

Kampania Ojczysty – dodaj do ulubionych jest prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury od 2012 r. Jej celem jest kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Została uznana za najlepszą kampanię społeczną 2012 r.