Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion olsztyński

O projekcie

Działania edukacyjno – informacyjne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

Mobilne punkty informacyjno – edukacyjne

Badania cytologiczne

Szacowanie wartości zamówienia

Zapytania ofertowe 

Rozeznanie Rynku