Lubię polski

Kampania „Lubię polski”, adresowana do wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Jej celem była popularyzacja i pielęgnowanie poprawności i bogactwa języka polskiego. Kampanię prowadziła Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz „Gazetą Olsztyńską”. Przez kilka miesięcy na stronach internetowych oraz w prasie drukowanej publikowane byly rozmowy z językoznawcami, literaturoznawcami, historykami, pisarzami, poetami, tekściarzami oraz przedstawicielami mediów i kultury na temat zmian zachodzących w języku polskim, najczęstszych błędów, gwar. Podczas kampanii prowadzona była akcja „Tysiąc znaków bez powtórki”, która polegała na napisaniu i nadesłaniu tekstu liczącego tysiąc znaków. Żaden wyraz, z wyjątkiem spójników i przyimków, nie mógł się powtarzać. Powstała strona internetowa i aplikacja moblina z quizami językowymi. Odbyła się także debata o wpływach językowych na Warmii i Mazurach, z której relację na żywo obejrzało ponad 6000 osób.

Kampania miała 11 ambasadorów, którymi byli pisarze, poeci, wykładowcy, przedstawiciele mediów, socjologowie.