Kampania społeczna przeciw przemocy

Po raz drugi już Fundacja Instytut Badań i Edukacji Spolecznej organizowała kampanię pod hasłem „Stop przemocy wobec kobiet”. Przez tydzień w gazecie regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim ukazywały się artykuły na temat przemocy wobec kobiet. Codziennie psychologowie, prawnicy, policjanci, pedagodzy wypowiadali się na łamach, jak przeciwdziałać przemocy, jak się przed nią bronić i jak ją zatrzymać. Wszystkim publikacjom towarzyszył symbol białej wstążki, który witał czytelników już na pierwszej stronie gazety. W ten sposób podkreślono wagę problemu. Kampania prowadzona była także lokalnie, w tygodnikach lokalnych we wszystkich powiatach na terenie województwa. Tu także były obszerne publikacje oraz informacje o miejscach, gdzie można otrzymać pomoc. Kampania była prowadzona także w mediach internetowych. W efekcie informacje o kampanii dotarły do 100 000 odbiorców.