Język internetu

W jaki sposób język internetu wpływa na język, którym posługujemy się na co dzień? Z dr hab. Aliną Naruszewicz-Duchlińską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawia o tym Marta Wiśniewska. Film zrealizował Wydzial Humanistyczny UWM.